Nhà Xưởng sản xuất

Đường số 3, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai