prev
next

Giá tiền: Call: 0905 895 911 VT: 0969 138 238

-       Hệ kèo 3 lớp: Gồm xà gồ C100 ốp đôi hoặc các xà gồ có tiết diện hình C mạ kẽm AZ275G450, cầu phong và li tô.

-       Kết cấu: Khoản cách giữa 2 xà gồ là 1-1.2m, khoản cách vượt nhịp tối ưu của xà gồ là 5m, khoản cách giữa 2 cầu phông là 0.9 -1.2m, và khoản cách li tô theo ngói lợp.

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Sử dụng cho các công trình sử dụng không gian áp mái, không đóng trần thạch cao, la phông,...