Hệ Khung kèo 3 lớp thép mạ hợp kim chống gỉ cho mái ngói

-       Hệ kèo 3 lớp: Gồm xà gồ C100 ốp đôi hoặc các xà gồ có tiết diện hình C mạ kẽm AZ275G450, cầu phong và li tô.

-       Kết cấu: Khoản cách giữa 2 xà gồ là 1-1.2m, khoản cách vượt nhịp tối ưu của xà gồ là 5m, khoản cách giữa 2 cầu phông là 0.9 -1.2m, và khoản cách li tô theo ngói lợp.