Hệ Khung kèo 2 lớp Thép mạ hợp kim cho mái ngói

-       Hệ kèo 2 lớp: Gồm vì kèo kiểu hình tam giác và li tô ( mè). Dùng các thanh có tiết diện hình C tạo nên hệ vì kèo tam giác và các thanh li tô (mè) liên kết với vì kèo để lắp đặt ngói ( tôn) cho công trình.

-       Kết cấu: Khoản cách giữa 2 vì kèo 1,2 – 1,4m. Khoản cách li tô ( mè) theo ngói ( tôn) lợp. Vượt nhịp tối ưu là 14m